Drukuj

Organy Spółki

Organami Spółki są:

 • Zarząd,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd Spółki:

Zarząd Spółki może składać się z jednej do trzech osób powoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Kompetencje Zarządu zostały określone w Kodeksie spółek handlowych, Umowie Spółki JSU Sp. z o.o. oraz Regulaminie Zarządu JSU Sp. z o.o.

Obecny skład Zarządu VIII kadencji:

 • Grażyna Majewska – Prezes Zarządu
 • Michał Urgoł – Zastępca Prezesa Zarządu

Prokurent:

 • Marek Jureczko – Dyrektor ds. Ubezpieczeń

Rada Nadzorcza:

Rada Nadzorcza może składać się z trzech do pięciu członków wybieranych na wspólną kadencję przez Zgromadzenie Wspólników. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kompetencje Rady Nadzorczej zostały sprecyzowane w Kodeksie spółek handlowych, Umowie Spółki JSU Sp. z o.o. oraz Regulaminie Rady Nadzorczej JSU Sp. z o.o.

Obecny skład Rady Nadzorczej X kadencji:

 • Łukasz Mucha – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Łukasz Kasza – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Robert Adamczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Bartosz Kamiński – Członek Rady Nadzorczej
 • Robert Rychel – Członek Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wspólników:

Zgromadzenie Wspólników tworzy Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., która posiada 100% udziałów JSU Sp. z o.o. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników są określone w Kodeksie spółek handlowych, Umowie Spółki JSU
Sp. z o.o. oraz Regulaminie Zgromadzenia Wspólników JSU Sp. z o.o.

Informacje o dokumencie

Osoba odpowiedzialna za treść: Natalia Drożdż-Kasoń

Utworzona: 2010-08-23 11:21:46

Ostatnia zmiana: 2022-07-22 09:14:01

Licznik odwiedzin: 14287

Zmiany dokumentu

Strona 1 z 4, pokazanych 15 z 49 wszystkich, od 1 do 15

2022-07-22 09:14:01

Kategoria "Organy Spółki" została zmodyfikowana. (Natalia Drożdż-Kasoń)

2022-06-03 15:25:25

Kategoria "Organy Spółki" została zmodyfikowana. (Natalia Drożdż-Kasoń)

2022-02-24 09:55:11

Kategoria "Organy Spółki" została zmodyfikowana. (Natalia Drożdż-Kasoń)

2021-12-08 10:58:58

Kategoria "Organy Spółki" została zmodyfikowana. (Natalia Drożdż-Kasoń)

2021-10-18 16:25:54

Kategoria "Organy Spółki" została zmodyfikowana. (Natalia Drożdż-Kasoń)

2021-10-12 12:22:17

Kategoria "Organy Spółki" została zmodyfikowana. (Natalia Drożdż-Kasoń)

2021-06-01 17:00:20

Kategoria "Organy Spółki" została zmodyfikowana. (Natalia Drożdż-Kasoń)

2021-06-01 13:46:00

Kategoria "Organy Spółki" została zmodyfikowana. (Natalia Drożdż-Kasoń)

2020-09-11 12:23:54

Kategoria "Organy Spółki" została zmodyfikowana. (Natalia Drożdż-Kasoń)

2020-09-09 16:09:18

Kategoria "Organy Spółki" została zmodyfikowana. (Natalia Drożdż-Kasoń)

2020-08-17 11:19:04

Kategoria "Organy Spółki" została zmodyfikowana. (Natalia Drożdż-Kasoń)

2020-08-17 11:18:32

Kategoria "Organy Spółki" została zmodyfikowana. (Natalia Drożdż-Kasoń)

2020-08-17 11:18:11

Kategoria "Organy Spółki" została zmodyfikowana. (Natalia Drożdż-Kasoń)

2020-08-17 11:17:41

Kategoria "Organy Spółki" została zmodyfikowana. (Natalia Drożdż-Kasoń)

2020-08-17 11:17:14

Kategoria "Organy Spółki" została zmodyfikowana. (Natalia Drożdż-Kasoń)

<< poprzednie
| 1 | 2 | 3 | 4 następne >>

JSU Sp. z o.o. ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie Zdrój tel/fax: 0-32 756-53-77, 0-32 756-59-67 | Redakcja biuletynu

Pliki cookies w serwisie bip.jsu.pl