Drukuj

Struktura własnościowa

Początkowo kapitał zakładowy Spółki wynosił 20.000,00 zł i dzielił się na 200 udziałów po 100,00 zł każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.

Uchwałą nr 1 z dnia 20.09.2001 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł poprzez ustanowienie nowych 300 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy.

Następnie podwyższono wartość nominalną udziałów poprzez ich scalenie w taki sposób, że w miejsce 500 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy utworzono 100 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.

Wskutek połączenia JAT Sp. z o.o. z JSU Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku JAT Sp. z o.o. na JSU Sp. z o.o., kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 537.500,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset  złotych) w drodze wydania 1 075 (słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset złotych ) każdy.

Obecnie kapitał zakładowy JSU Sp. z o.o. wynosi 587.500,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 1 175 (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt pięć udziałów) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy udział. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym są objęte przez JSW S.A.

 

Informacje o dokumencie

Osoba odpowiedzialna za treść: Natalia Drożdż-Kasoń

Utworzona: 2010-08-23 11:22:04

Ostatnia zmiana: 2020-08-17 11:07:41

Licznik odwiedzin: 6604

Zmiany dokumentu

Strona 1 z 1, pokazanych 10 z 10 wszystkich, od 1 do 10

2020-08-17 11:07:41

Kategoria "Struktura własnościowa" została zmodyfikowana. (Natalia Drożdż-Kasoń)

2013-02-27 15:31:30

Kategoria "Struktura własnościowa" została zmodyfikowana. (Natalia Drożdż-Kasoń)

2013-02-27 15:30:51

Kategoria "Struktura własnościowa" została zmodyfikowana. (Natalia Drożdż-Kasoń)

2012-06-05 14:31:32

Kategoria "Struktura własnościowa" została zmodyfikowana. (Natalia Drożdż-Kasoń)

2012-06-05 13:42:44

Kategoria "Struktura własnościowa" została zmodyfikowana. (Natalia Drożdż-Kasoń)

2010-08-23 12:13:54

Kategoria "Struktura własnościowa" została zmodyfikowana. (Natalia Drożdż-Kasoń)

2010-08-23 12:13:32

Kategoria "Struktura własnościowa" została zmodyfikowana. (Natalia Drożdż-Kasoń)

2010-08-23 12:13:16

Kategoria "Struktura własnościowa" została zmodyfikowana. (Natalia Drożdż-Kasoń)

2010-08-23 11:51:46

Kategoria "Struktura własnościowa" została zmodyfikowana. (Natalia Drożdż-Kasoń)

2010-08-23 11:22:04

Kategoria "Struktura własnościowa" została utworzona. (Natalia Drożdż-Kasoń)

<< poprzednie
|
następne >>

JSU Sp. z o.o. ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie Zdrój tel/fax: 0-32 756-53-77, 0-32 756-59-67 | Redakcja biuletynu

Pliki cookies w serwisie bip.jsu.pl