JSU Sp. z o.o.

Status prawny

JSU Sp. z o.o. działa w oparciu o Akt Założycielski z dnia 25.09.1995 roku z późniejszymi zmianami. Spółka działalność gospodarczą rozpoczęła z dniem 01.12.1995 roku po postanowieniu Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy z dnia 30.11.1995 roku o wpisaniu do rejestru handlowego pod numerem RHB 12628.

Z dniem 18.04.2002 roku JSU Sp. z o.o. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000107288.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników JSU Sp. z o.o., w dniu 31.01.2012 roku podjęło Uchwałę nr 1 odnośnie połączenia JAT Sp. z o.o. z JSU Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku JAT Sp. z o.o. na JSU Sp. z o.o. w zamian za udziały, które Spółka przyznała dotychczasowemu wspólnikowi JAT Sp. z o.o. tj. JSW S.A.

W dniu 01.03.2012 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie JAT Sp. z o.o. z JSU Sp. z o.o.

Metadane

Data publikacji : 01.02.2022
Data modyfikacji : 27.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
JSU Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry